• 14 dagen zichttermijn
  • Gratis verzending NL
  • Gunstige prijzen
  • Unieke producten
Home » FAQ » Garantie en klachten

Op deze pagina vindt u informatie rondom onze garanties en klachtenprocedures.

Garantie en Klachten beleid

Garanties

  1. Kids Spirit fashion staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in de aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Kids Spirit fashion er tevens voor in dat het product geschikt is voor een ander dan normaal gebruik.
  2. Een door Kids Spirit fashion fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niet af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
  3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 3 dagen na levering aan Kids Spirit fashion schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwe staat verkerend. De kosten voor retour zending zijn in dit geval voor de rekening van Kids Spirit fashion onder de voorwaarde dat Kids Spirit fashion zelf de manier van retour zending kiest. De klant ontvangt van Kids Spirit fashion een gratis retour label om het pakket te retourneren.
  4. De garantietermijn van Kids Spirit fashion komt overeen met fabrieksgarantietermijn. Kids Spirit fashion is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de klant, nog voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.

De garantie geldt niet indien:  

  • De klant heeft de geleverde producten zelf gerepareerd en/of anders bewerkt en/of door een derde de reparatie/aanpassing liet uitvoeren;
  • De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van Kids Spirit fashion en/of op het verpakking behandeld zijn.
  • De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Klachten en klachtenregeling

Kids Spirit fashion beschikt  over voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachten procedure. De klant kan zijn/haar klacht aan Kids Spirit fashion kenbaar maken via mail: info@kidsspiritfashion.eu of via telefoonnummer te bellen naar: +31613080767

Klachten dienen binnen 7 dagen volledig en duidelijk omgeschreven worden ingediend bij Kids Spirit fashion, nadat de klant heeft gebreken geconstateerd.

Bij Kids Spirit fashion ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van de ontvangst beantwoord. Als een klacht voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling. Bij klachten dient de klant zich te richten eerst tot Kids Spirit fashion.

Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden bij Webwinkelkeur op www.webwinkelkeur.nl of via het Europees ODR-platform op http://ec.europa.eu/odr

 

Een klacht schort de verplichtingen van Kids Spirit fashion niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.

Indien een klacht gegrond wordt bevonden door ondernemer, zal de ondernemer naar zijn keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.